دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

دانشكده مهندسي نساجي دانشگاه صنعتي اصفهان مفتخر است كه برگزار كننده دهمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران باشد. صنعت نساجي در كشور ما از صنايع قديمي است كه ريشه در تاريخ كهن اين مرز و بوم دارد و اصفهان به عنوان آغازگر صنعت نساجي به صورت نوين از جايگاهي خاص و انكارناپذير در تاريخ صنعت كشور برخوردار است. مقايسه روند صنعتي شدن ايران با ساير كشورها، بيانگر عدم توازن در نقش صنايع نساجي در شكوفايي اقتصادي كشور به نسبت ظرفيت هاي آن با وجود چنين سابقه تاريخي مي باشد.

 

محورهاي كنفرانس:

-فناوري نساجي
-رنگرزي، چاپ و تكميل
-منسوجات فني و پوشاك
-علوم الياف
-مديريت نساجي
-نانوفناوري
-علوم رنگ

 

 

نظرات