اولین کنفرانس کشوری روند فعلی وجهت گیری های آینده آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران

اولین کنفرانس کشوری روند فعلی وجهت گیری های آینده آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران

محورهاي كنفرانس:


-Philosophy of Language
-Reflective Teaching Practice
-Prospective Teachers' Competencies (Farhangian University Mission)
-Assessment issues
-ELT Curriculum Evaluation
-Student Factors
-Critical Teacher Development
-Technology Integrated ELT
-Supervision and Quality Assurance
-Quality Improvement vis a vis ELT Teachers' Ranking
-ELT Practicum

نظرات