اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر

اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر

 

 

محورهاي اصلي كنفرانس:

- الكترونيك
- مخابرات
- مهندسي نرم افزار
- هوش مصنوعي
- كنترل
- معماري كامپيوتر
- قدرت
- فناوري اطلاعات و ارتباطات

 

نظرات