جشنواره و کنفرانس ملی فناوری های نوین در صنعت آب و برق

جشنواره و کنفرانس ملی فناوری های نوین در صنعت آب و برق

پذيرش آثار علمي:
فناوري، توانايي بكارگيري دانش، مهارت ها، تجهيزات و امكانات براي انجام فعالبت ها، فرآيندها و توسعه محصولات و خدمات و پاسخگويي به يك يا چند نياز است. با توجه به اين تعريف، آثار علمي فناورانه  مرتبط با محورها و اهداف جشنواره و كنفرانس در سه سطح كارشناسان(وزارت نيرو)، دانشگاهيان(كليه دانشجويان و اساتيد) و  آزاد(شركت هاي دانش بنيان، مراكز رشد....)، داوري و پذيرش خواهند شد. اين آثار  به شرح زير مي باشد:
•    ايده و محصول: از ايده هاي اوليه تا ايده هايي كه تبديل به دانش فني و محصول شده ولي تجاري سازي نشده اند مورد داوري و پذيرش قرار خواهند گرفت. نفرات برتر در اين بخش مورد تشويق و حمايت مالي سازمان آب و برق خوزستان و حمايت تسهيلات ترجيحي مركز رشد واحد هاي فناور دانشگاه ها قرار خواهند گرفت.
•    پايان نامه: پايان نامه هايي كه در 4 سال گذشته خاتمه يافته اند (از سال 1390 تا كنون) و داراي دانش فني و محصولات فناورانه بوده و يا مشكلي را از صنعت آب و برق به صورت عملي و واقعي حل نموده اند در تمامي مقاطع تحصيلي (كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا) مورد داوري و پذيرش قرار خواهند گرفت. در پنج گروه تحصيلي شامل فني مهندسي، علوم پايه، كشاورزي و منابع طبيعي و علوم انساني و هنر، پزشكي و پيراپزشكي، در هر گروه حداكثر 10 پايان نامه (10 مورد استاني و 10مورد ملي، مجموعاً حداكثر100 پايان نامه) مورد حمايت مالي قرار خواهند گرفت.  
شايان ذكر است كه در صورت داشتن امكان توسعه نتايج پايان نامه براي حل مشكلات صنعت آب و برق، قرارداد پژوهشي با پژوهشگران منعقد خواهد شد
•    مقاله : مقاله هاي مرتبط با صنعت آب و برق كه موضوعاتي در خصوص توليد دانش فني يا محصولات فناورانه مرتبط با محورهاي اعلام شده كنفرانس داشته باشند مورد داوري و پذيرش قرار خواهند گرفت. به مقاله هاي برتر جوايز ارزنده اي اهداء خواهد شد.

 

 

محورهاي كنفرانس:


-توليد، انتقال و توزيع برق
-توليد، انتقال، توزيع و تنظيم آب
-انرژي هاي نو ، تجديد پذير و پاك
-فناوري هاي مرتبط با كاهش تلفات آب و انرژي
-ماشين هاي الكتريكي، كنترل فرايند و ابزار دقيق
-فناوري هاي نانو، اطلاعات و زيستي در حوزه آب و برق
-فناوري هاي بهبود راندمان و بهره وري آبياري وزهكشي
-فناوري هاي مرتبط با پايش ،كيفيت و شيرين سازي آب
-هوشمندسازي سامانه هاي مرتبط با آب، برق و فاضلاب
-بهره گيري از آب هاي غيرمتعارف،تصفيه و بازيافت آب،پساب،زه آب و فاضلاب
- فناوري هاي نرم(علوم انساني) 

 

نظرات