اولین کنفرانس ملی مهندسی پزشکی،مهندسی برق و کامپیوتر با محوریت اندازه گیریهای پزشکی-زیستی

اولین کنفرانس ملی مهندسی پزشکی،مهندسی برق و کامپیوتر با محوریت اندازه گیریهای پزشکی-زیستی

اولين كنفرانس مهندسي‌ پزشكي، مهندسي برق و كامپيوتر با محوريت اندازه گيريهاي پزشكي-زيستي با هدف گسترش مرزهاي دانش و تبادل نظر علمي و كاربردي در زمينه هاي مختلف مهندسي پزشكي و مجموعه مهندسي برق و كامپيوتر و اهميت و كاربرد آنها در پزشكي در ديماه 1394 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول برگزار خواهد شد. اميد است كه اين همايش با مشاركت موثر محققان و صاحبنظران از نقاط مختلف كشور و با تخصصهاي گوناگون راهگشاي فردايي بهتر براي سرزمين مقدسمان ايران باشد.

 


محورهاي كنفرانس:

-پردازش سيگنالهاي حياتي
-پردازش سيگنالهاي ديجيتال
-تصويربرداري و پردازش تصاوير پزشكي
-مدلسازي سامانه هاي زيستي
-انفورماتيك زيستي و پزشكي از راه دور (تله مديسين)
-ابزار دقيق پزشكي
-تجهيزات پزشكي
-سيستمها، تجهيزات و فناوريهاي تشخيصي-درماني سلامت
-مهندسي پزشكي (آموزش، صنعت ، جامعه)
-حسابگري زيستي و بيولوژي سيستمي
-مهندسي عصب و توانبخشي
-بيومتريك و اندازه گيري زيستي
-تشخيص الگو
-شبكه هاي سنسوري
-سيستمهاي فراپهن باند در پزشكي
-مدارهاي پردازش و ابزار دقيق
-و ساير زمينه هاي مرتبط با مهندسي پزشكي، مهندسي برق و كامپيوتر

نظرات