سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین

سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین

محورهاي همايش:
   - موضوعات نوين در دانش اقليم و تغيير اقليم
  -مدل سازي و پيش­نگري اقليم (محلي و منطقه اي)
   - اقليم ديرينه
 - انرژي­هاي نو شونده، سامانه­هاي هوشمند و پاك
   -سازگاري و كاهش خطر در برابر تغيير اقليم (محلي و منطقه اي)
   - آلايندهاي انسان پايه و تغيير اقليم
   - تاثير تغييرات اقليم بر منابع طبيعي
 - ن آوري­هاي سازگار با محيط زيست و اقتصاد پاك
  - ارتقا آموزش همگاني
  - طراحي و مديريت شهري
- چالش­هاي محلي، فرصت­ها و چشم­اندازها
- مشكلات محيط­زيستي در استان فارس (خشك­سالي، بحران آب، سيل، جنگل­زدايي، بيابان­زايي و .....)

 

نظرات