اولین همایش  استانی  فناوری  و تکنولوژی های نوین در مهندسی کامپیوتر

اولین همایش استانی فناوری و تکنولوژی های نوین در مهندسی کامپیوتر

آموزشكده فني و حرفه اي سما اصفهان(خوراسگان) در نظر دارد همايش استاني با عنوان" فناوري و تكنولوژي هاي نوين در مهندسي كامپيوتر" را با هدف  آشنايي با فناوري و تكنولوژي هاي نوين در شاخه هاي مختلف علوم كامپيوتر و گسترش مرزهاي دانش، تبادل نظر علمي و فني در زمينه مهندسي كامپيوتر و ارائه يافته هاي پژوهشگران مراكز پژوهشي -  علمي دانشگاه ها برگزار نمايد.

 

محورهاي همايش:

مهندسي نرم افزار
-فناوري‌هاي مهندسي نرم‌افزار
-سيستم هاي نرم افزاري
-مهندسي نرم افزار و روش هاي صوري
-معماري نرم افزار، مهندسي وب
-آزمون و ارزيابي نرم‌افزار
-متدولوژي هاي توسعه نرم افزار
-پايگاه داده عملياتي و پايگاه داده تحليلي
-امنيت اطلاعات و امنيت سيستم هاي نرم افزاري
-تست و ارزيابي سيستم هاي نرم افزاري
-نظريه محاسبات، مباحث ويژه در مهندسي نرم افزار
-مهندسي نرم افزار توزيع شده
-ساير مباحث مرتبط با مهندسي نرم افزار و ساير موارد مرتبط

  فناوري اطلاعات
-شبكه هاي كامپيوتري
-مديريت فناوري اطلاعات، تجارت الكترونيكي
-سيستم هاي حمل و نقل و انتقال و ارتباطات هوشمند
-محاسبات اينترنتي، مشبك و خوشه ا ي
-پردازش موازي و سيستم هاي توزيع شده
-مدلسازي و ارزيابي كارايي شبكه هاي كامپيوتري
-مباحث ويژه در شبكه هاي كامپيوتري و سيستم توزيع شده
-معماري سازماني فناوري اطلاعات
-يادگيري الكترونيكي
-مديريت فناوري اطلاعات
-انتقال داده
-امنيت شبكه هاي كامپيوتري
-سيستم هاي محاسباتي انسان محور
-معماري اطلاعات و مديريت دانش و ساير موارد مرتبط

نظرات