کنفرانس ملی محافظت ساختمان ها و سیستم های حمل و نقل در برابر  آتش

کنفرانس ملی محافظت ساختمان ها و سیستم های حمل و نقل در برابر آتش


آتش ‌سوزي حادثه ناگواري است كه همواره احتمال وقوع آن در ساختمان ‌ها، حمل و نقل و تأسيسات نفت و پتروشيمي و غيره وجود دارد و خسارات سنگيني به منافع ملي وارد مي­كند. نظر به زلزله­ خيز بودن اكثر نقاط ايران و نيز توسعه شهري و صنعتي كه همراه با افزايش خطرات آتش ­سوزي مي­باشد، تدوين مقررات، آيين­نامه­­ ها، استانداردها و راهنماهاي محافظت در برابر آتش ضروري بوده، باعث ارتقاء سطح ايمني خواهد شد. مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با سابقه طولاني در تحقيقات و انجام آزمايشهاي متعدد آتش بر روي مصالح مورد استفاده در ساختمان و وسايل حمل و نقل و نيز سيستم­هاي ساختماني مورد استفاده در ايران و انجام طبقه بندي خطر آتش گام هاي مهمي در اين زمينه برداشته است. به علاوه، تعداد زيادي مقالات تخصصي، كتاب، نشريه تحقيقاتي، مقررات و آيين­ نامه در زمينه تخصصي آتش توسط مركز منتشر شده است. در اين راستا، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، در پي برگزاري چندين سمينار و همايش آتش در سطوح ملي و بين­ المللي، كنفرانس ملي محافظت در برابر آتش را در سطحي وسيع­تر، با در نظر گرفتن مسائل حوزه حمل و نقل با همكاري سازمان­هاي مسئول، انجمن­ها و شركت­هاي تخصصي برگزار مي نمايد.

 

اهداف كنفرانس:

- ارتقاء سطح دانش فني در زمينه ايمني و محافظت در برابر آتش،  تبادل نظر و هم  افزايي دانش متخصصين و مسئولين و ارتقاء سطح فرهنگ عمومي
- آشنايي بيشتر دست‌ اندركاران صنايع ساختمان و حمل و نقل با اصول، ضوابط و فناوري‌ هاي محافظت در برابر آتش و ارائه توانمندي و دستاوردهاي شركت ها
- ارائه دستاوردهاي پژوهشي پژوهشگران داخلي و خارجي
- نقد و بررسي وضعيت موجود استانداردها، آيين نامه ها و مقررات ملي ساختمان در زمينه محافظت در برابر آتش

 

محورهاي كنفرانس:

-    ارائه دستاوردها و نتايج پژوهش هاي علمي و كاربردي در زمينه هاي محافظت در برابر آتش در حوزه‌هاي  ساختمان، ابنيه فني، مانند مواد و مصالح پيشرفته، نتايج مدل  سازي آتش و دود، شناخت و بهبود رفتار مصالح و سيستم ‌هاي ساختماني در برابر آتش، ...
-    ارائه دستاوردها و نتايج پژوهش هاي علمي و كاربردي در زمينه محافظت در برابر آتش سيستم هاي حمل و نقل (وسايل حمل و نقل،‌ تونل ها و متروها و ...)
-    فناوري هاي نوين در زمينه محافظت عامل در برابر آتش (كشف، اعلام، اطفا، تهويه دود، ...)
-    محافظت انواع سازه در برابر آتش
-    ايمني در برابر آتش ساختمان ‌هاي بلندمرتبه
-    فناوري ‌هاي نوين در زمينه محافظت هاي غير عامل در برابر آتش (تخليه خروج، آسانسورها، پوشش ها، محصولات ضد حريق، ...) 
-    نقد و پيشنهادات در خصوص مبحث سوم مقررات ملي ساختمان و آيين نامه هاي محافظت در برابر آتش در ايران
-    مقررات و استانداردهاي پايه عملكردي، روش¬ هاي مهندسي آتش و رويكردهاي مناسب آتي براي ايران 
-    تحليل ‌هاي آماري، اقتصادي، اجتماعي و تبيين سطح انتظار از مقررات و استانداردهاي آتش ايران در برنامه‌هاي توسعه
-    روش‌هاي ارزيابي خطرپذيري و نتايج تحقيقاتي حاصل از آنها
-    گواهينامه‌ هاي فني و راهكارهاي ورود محصولات ايران به بازارهاي بين‌المللي
-    نقش و جايگاه بيمه در كاهش خسارات و افزايش ايمني در برابر آتش
-    تحليل زيست محيطي آتش سوزي

نظرات