اولین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

اولین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

محورهاي كنفرانس:


الگوريتم و نظريه محاسبات
طراحي و تحليل الگوريتم ها
هندسه محاسباتي
الگوريتم هاي تقريبي و تصادفي
پيچيدگي محاسبات
الگوريتم هاي موازي و توزيع شده
نظريه الگوريتمي بازي ها
روش هاي صوري در حل مساله ها
الگوريتم هاي وب و بيوانفورماتيك
ديگر موضوعات مرتبط

سيستم هاي هوشمند و رايانش نرم
هوش مصنوعي و يادگيري ماشين
رايانش نرم
شناسايي الگوها
پردازش زبان طبيعي
سيستم هاي چند عامله
ديگر موضوعات مرتبط

امنيت داده و شبكه
امنيت شبكه هاي كامپيوتري و انتقال داده
امنيت شبكه هاي بي سيم و موبايل
پروتكل هاي امنيتي
حملات سايبري و نفوذ
رمزنگاري
ديگر موضوعات مرتبط

پردازش سيگنال
بينايي ماشين و پردازش تصوير
پردازش صوت
تشخيص و بهبود گفتار
پردازش ويديو
ديگر موضوعات مرتبط

مهندسي نرم افزار
مهندسي نرم افزار چابك
آزمون و ارزيابي نرم افزار
روش هاي صوري
مدل سازي و باز مهندسي فرآيندهاي كسب و كار
مهندسي وب و طراحي برنامه هاي كاربردي سيار
طراحي پايگاه داده ها و كلان داده ها
معماري و مشخصه هاي كيفي نرم فزار
سرويس گرايي و نرم افزار به عنوان سرويس
ديگر موضوعات مرتبط


معماري كامپيوتر و سيستم هاي ديجيتال
معماري پردازنده و حافظه
مدارهاي حسابي
قابليت اطمينان و آزمون پذيري
معماري موازي
مدارهاي مجتمع ديجيتال در مقياس بسيار بزرگ
معماري هاي نهفته، بي درنگ، بازپيكربند
معماري سيستم هاي ديجيتال با مصرف توان پايين
معماري پردازنده هاي خاص منظوره
سيستم روي تراشه
ديگر موضوعات مرتبط


فناوري اطلاعات
زيرساخت هاي فناوري اطلاعات
فناوري هاي هوشمند و اينترنت اشيا
امنيت، حريم خصوصي و اعتماد در فناوري اطلاعات
داده كاوي و داده هاي كلان
شبكه هاي اجتماعي
معماري سازماني
مديريت فناوري اطلاعات
ديگر موضوعات مرتبط


شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي نرم افزارپذير (SDN)
شبكه هاي اقتضايي خودرويي
ارتباطات سامانه هاي هوشمند و فراگير
شبكه هاي صنعتي و بي درنگ
شبكه هاي شناختي
ملاحظات مصرف انرژي در شبكه هاي ارتباطي
معماري پردازنده ها و تجهيزات شبكه
پروتكل هاي رايانش ابري و گريد
ديگر موضوعات مرتبط
سيستم هاي موازي و توزيعي
پردازش موازي و توزيعي


سيستم هاي موازي و توزيعي
سيستم هاي عامل
اينترنت اشيا (Internet of Things)
پايگاه داده موازي و توزيعي
رايانش خوشه اي
رايانش مشبك (گريد)
رايانش ابري
ديگر موضوعات مرتبط

نظرات