دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر

محورهاي كنفرانس:


مهندسي برق :
الكترونيك
سيستم ها و مدارهاي مجتمع ديجيتال و آنالوگ
مدارهاي مجتمع فركانس راديويي
نانوالكترونيك
الكترونيك نوري
الكترونيك صنعتي
سيستم هاي الكترومكانيك
نيمه هادي ها

علوم كامپيوتر:

مهندسي نرم افزار
سيستم هاي نرم افزاي
مهندسي نرم افزار و سيستم هاي صوري
معماري نرم افزار
پايگاه داده عملياتي و تحليلي
داده كاوي
تست و ارزيابي سيستم هاي نرم افزاري
امنيت اطلاعات و امنيت سيستم هاي نرم افزاري

مخابرات
تئوري مخابرات
تئوري اطلاعات، كدينگ و رمزنگاري
پردازش سيگنال
مخابرات سيار
مخابرات نوري
مخابرات ماهواره اي
تئوري و كاربردهاي الكترومغناطيس
ميدان ها و امواج
شبكه هاي نوين مخابراتي
مخابرات طيف گسترده
قطعات، مدارها و زيرسيستم هاي ماكروويو

هوش مصنوعي
شناسايي الگو 
يادگيري ماشين
بينايي ماشين و پردازش تصوير
پردازش تكاملي
پردازش صوت و سيگنال
پردازش زبان طبيعي
سيستم هاي چند عامله
سيستم هاي خبره
منطق فازي 
علوم شناختي و كاربردهاي آن در هوش مصنوعي
سيستم هاي استنتاج 

كنترل
سيستم هاي كنترل خطي و غير خطي
سيستم ها وكنترل هوشمند
كنترل تطبيقي
كنترل مقاوم
اتوماسيون و كنترل صنعتي
كنترل بهينه و بهينه سازي
رباتيك و مكاترونيك
كنترل و مانيتورينگ بر مبناي وب

 معماري كامپيوتر
سيستم هاي حسابي
قابليت اطمينان
تحمل پذيري خطا و آزمون پذيري
معماري سيستم هاي موازي
مدل سازي و ارزيابي كارايي سيستم هاي كامپيوتري
سيستم هاي نهفته و بي درنگ
سيستم هاي قابل پيكربندي
شبكه هاي ارتباطي موبايل و بي سيم
مداراي مجتمع در سيستم هاي بسيار بزرگ

قدرت
منابع تجديدپذير
توليد پراكنده و ريزشبكه ها
مديريت انرژي
تشخيص خطا در سيستم هاي قدرت
قابليت اطمينان (امنيت و كفايت) سيستم هاي قدرت
سيستم هاي انعطاف پذير جريان مقاوم
مهندسي فشار قوي
سيستم هاي كنترل ولتاژ بالاي جريان مستقيم
ميدان هاي الكترونيك قدرت و كنترل آنها
ژنراتورها و ترانس هاي قدرت
ماشين هاي الكتريكي مدرن
كنترل و پايداري سيستم قدرت
منابع تغذيه سوئيچينگ و سيستم هاي توان پالسي
كاربردهاي الكترونيك قدرت
طراحي و كنترل درايوهاي الكتريكي

 فناوري اطلاعات و ارتباطات
 شبكه هاي كامپيوتري
انتقال داده
امنيت شبكه هاي كامپيوتري
محسبات خوشه اي، مشبك و ابري
يادگيري الكترونيك
معماري اطلاعات و مديريت دانش
پردازش موازي و سيستم هاي توزيع شده
معماري سازماني فناوري اطلاعات
سيستم هاي محاسباتي انسان محور
تجارت الكترونيك
مدل سازي و ارزيابي شبكه هاي كامپيوتري
سيستم هاي انتقال و ارتباطات هوشمند
مباحث ويژه در شبكه هاي كامپيوتري

بيو الكتريك
پردازش سيگنال هاي زيستي
پردازش تصاوير پزشكي و سيستم هاي تصويربرداري
مهندسي عصبي
سيستم هاي عصبي عضلاني
مهندسي توان بخشي
سيستم هاي واسط مغز-كامپيوتر

نظرات