چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما

چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما

چهارمين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما با هدف بررسي و ارائه آخرين نتايج در فيزيك و مهندسي پلاسما در مراكز صنعتي و تحقيقاتي ايران در دانشگاه يزد در تاريخ 30 و 31 ارديبهشت ماه 1395 برگزار مي‌گردد.

 

اهداف كنفرانس:

-شناسايي مراكز فعال علمي، دانشگاهي و صنعتي در زمينه مهندسي و فيزيك پلاسما
-ايجاد بستري مناسب در راستاي همكاري‌هاي علمي بين اساتيد و دانشجويان و تشكيل شبكه علمي بين مراكز فعال در اين زمينه
-عرصه‌اي براي تبادل اطلاعات علمي و بهره‌مندي محققين از دستاوردهاي پژوهشي ساير پژوهشگران
-جمع‌آوري دانش و پيشرفت‌هاي صورت گرفته در زمينه پلاسما
-معرفي مراكز صنعتي در زمينه پلاسما و برقراري ارتباط آنها با مراكز علمي


محورهاي تخصصي كنفرانس:

-كاربرد پلاسما در نانوتكنولوژي
-امواج در پلاسما و ناپايداري‌ها
-روش‌هاي اندازه‌گيري در پلاسما
-توكامك، پلاسماهاي كانوني و تنگش پلاسما
-روش هاي عددي و شبيه سازي پلاسما
-تكنولوژي هاي لايه نشاني به كمك پلاسما
-پلاسماهاي غباري
-پلاسماهاي همجوشي اينرسي و مغناطيسي
-پلاسماهاي كم فشار در فركانس هاي مختلف
-پلاسماهاي فشار اتمسفري و پلاسما در مايعات
-پلاسماهاي اختر فيزيكي و پلاسماي فضايي و ساير پلاسماهاي طبيعي
-لامپ هاي پلاسمايي، منابع تابش، باريكه هاي ذرات و چشمه هاي يوني
-كاربردهاي پلاسما در بيولوژي، پزشكي، صنايع غذايي و رفع آلودگي محيطي
-برهم كنش ليزر-پلاسما، ليزرهاي الكترون آزاد، ليزرهاي اشعه x و شتاب ذرات
-ترموديناميك و شيمي پلاسما و فرايندهاي انتقال در آن
-كاربرد پلاسما در صنايع هوايي، مخابرات و توليد انرژي
-كاربرد پلاسما در پردازش مواد، سطوح و صنايع نفت و گاز

نظرات