کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21

کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21

محورهاي اصلي همايش:

- مديريت

- اقتصاد

- مهندسي صنايع

نظرات