اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی

اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی

محورهاي همايش:

رويان زايي پيكري و توليد بذر مصنوعي گياهان
كشت سلول و بافت گياهي و بهينه سازي آن
ريزازديادي و پرآوري گياهان
كشت سلول و بافت، توليد فرآورده هاي زيستي
زيست فناوري كشت پروتوپلاست

نظرات