اولین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی

اولین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی

اولين كنفرانس ملي مديريت مهندسي در روزهاي چهارشنبه و پنج‌شنبه 29 الي 30 ارديبهشت ماه سال 1395 در مؤسسه آموزش عالي مهرآستان گيلان برگزار مي‌گردد .

 

محورهاي كنفرانس:

-تجزيه و تحليل تصميم‌گيري
-سيستم‌هاي خبره
-مديريت زنجيره تامين
-بازرگاني و تجارت الكترونيك
-اقتصاد مهندسي و ارزيابي طرح‌هاي اقتصادي
-امور آموزشي و تربيتي
-مهندسي فاكتورهاي انساني
-فن‌آوري و توسعه اطلاعات و ارتباطات
-مديريت و كنترل كيفيت
-مديريت و توسعه دانش
-قابليت اطمينان و نگهداري و تعميرات
-مديريت و ارزيابي ريسك
-مدلسازي و شبيه‌سازي
-مديريت توليد و خدمات
محورهاي كنفرانس به موارد فوق محدود نبوده و مقالات مربوط به مديريت مهندسي علاوه بر محورهاي ياد شده نيز قابل ارايه مي‌باشند.

برابر توافق صورت گرفته با هيِئت تحريريه نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد‌ ، مقالات برگزيده با يك نظر داوري مثبت به نشريه فوق ارسال مي‌گردد.

نظرات