اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب

اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب

اهداف كنفرانس:
اهداف اصلي:

 - تبادل نظر، ارائه ديدگاه­ها و بيان ايده ­ها در خصوص اقتصاد آب بين مديران ارشد بخش آب با انديشمندان و اساتيد دانشگاه.
- افزايش آگاهي و اهميت مسايل اقتصاد آب از منظر سياست گذاران، انديشمندان دانشگاهي و ساير دستگاه­هاي نظارتي.
 - ايجاد شبكه­ هاي ارتباطي مناسب بين دانشگاه، بخش آب و سياستگذاران به منظور ايجاد دانش در حوزه­‌ي اقتصاد آب.
 - تبادل نظر، ارائه ديدگاه­ها و بيان ايده­ ها در آينده ­نگري مسايل متنوع اقتصاد آب از منظر مسايل ذيل:
- تبيين ارزش اقتصادي آب
- تعرفه ­هاي آب و قيمت گذاري بهينه
- تأثير اقتصاد آب در سلامت جامعه و محيط زيست
- تشريح چالش­هاي پيش روي بخش آب و راه كارهاي اجرايي
- نقش آب در فقر، امنيت و توسعه ­ي پايدار
- نگاه اقتصادي به آب از منظر ذينفعان

اهداف فرعي:
   - ارايه­ ي مقالات علمي و تجارب برتر در خصوص محورهاي كنفرانس توسط اساتيد دانشگاه و محققين
- شناسايي چالش­ها و فرصت­ها در بهبود كارآمدي آب بر اساس شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي
   - جلب توجه مديران ارشد بخش آب و تصميم ­گيران به موضوع اقتصاد آب با نگاه علمي و تخصصي
   - معرفي آخرين دستاوردها و تجربه­ ها در زمينه اقتصاد آب

 

محورهاي همايش:

-ارزش­ گذاري اقتصادي در نظام تخصيص منابع آب (آب­هاي غير متعارف ،آب مجازي و بازار آب)
  -مديريت عرضه ، تقاضا و الزامات اقتصادي در مديريت منابع آب
  - فرصت­ها و ضرورت­هاي سرمايه ­گذاري و مشاركت بخش خصوصي و عمومي در طرح­هاي آب - فاضلاب و نوآوري هاي مالي 
 - الزامات اقتصادي در تعيين مدل­هاي قيمت­ گذاري آب و خدمات فاضلاب
  -كاربردهاي اقتصاد چرخشي در بخش آب (اقتصاد پساب، اقتصاد محيط زيست، رد پاي بوم شناختي آب)
  -اقتصاد آب بدون درآمد (مصارف غير مجاز،هدر رفت آب، حاشيه نشيني )
  -اقتصاد آب و توسعه پايدار (رشد فراگير،آب و آمايش سرزمين و امنيت غذايي )
  -حسابداري آب (نقش آب در حساب هاي ملي)

نظرات