ششمین همایش ملی حبوبات ایران

ششمین همایش ملی حبوبات ایران

ششمين همايش ملي حبوبات توسط مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي لرستان با هدف تبادل اطلاعات و ارائه‌ي آخرين نتايج تحقيقات علمي در زمينه‌ي حبوبات در 9 ارديبهشت ماه سال 1395 در شهر خرم آباد برگزار مي‌شود.

 


اهداف همايش:
-ارائه آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي در زمينه حبوبات
- ارائه راهكارهاي افزايش توليد، توسعه و بهره‌ وري پايدار در حبوبات
- بحث و تبادل نظر بين محققين و متخصصين در زمينه حبوبات
- بررسي مشكلات و تنگناها و تكنولوژي‌هاي جديد در زمينه فراوري توليد حبوبات كشور

محورهاي همايش:
- به‌زراعي، به‌نژادي و بيوتكنولوژي در حبوبات
- تنش‌هاي زيستي و غير زيستي در حبوبات
- تغذيه و آبياري
- تكنولوژي بذر
- مكانيزاسيون و سيستم هاي خاكورزي
- بسته بندي و فرآوري حبوبات
- بازاريابي و صادرات حبوبات
- نقش حبوبات در تغذيه انسان و دام
- جايگاه حبوبات در الگوي كشت

 

نظرات