کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی

کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی

محورهاي كنفرانس:

مديريت دانش مجموعه فعاليت‌هايي است كه هدف از آن بوجود آوردن محيطي است كه بتوان در آن محيط دانش توليد كرده و آن را با ديگران تقسيم نمود. توسعه پرشتاب و گسترده علوم به ويژه در حوزه فني و مهندسي، انجام اقدامات علمي براي معرفي دستاوردهاي علمي را بيش از پيش ضروري كرده است.  توسعه پايدار ايران اسلامي، مستلزم ايجاد زيرساخت‌هاي علمي به ويژه در حوزه علوم مهندسي است. روشن است كه هم انديشي و گردهمايي متخصصين و مهندسين فرصتي مغتنم براي براي بررسي چالش‌ها و ارائه راهكارهاي سودمند در اين حوزه است.

موسسه مديريت دانش شباك با همكاري مراكز علمي معتبر و اساتيد برجسته دانشگاهي با چنين نگاهي در معرفي  پژوهش‌هاي علوم مهندسي و ايجاد فرصتي براي تبادل مطالعات و تجارب در اين حوزه، اقدام به برگزاري "كنفرانس پژوهش‌هاي نوين و مديريت دانش در علوم مهندسي" در دانشگاه تهران نموده است.

 

محورهاي كنفرانس:

مهندس برق و الكترونيك

-         مدارهاي مجتمع الكترونيك
-         مهندسي نانو الكترونيك
-         سيستم‌هاي الكترونيك ديجيتال
-         سيستم‌هاي قدرت، الكترونيك قدرت و ماشين‌هاي الكتريكي
-         برنامه‌ريزي و مديريت سيستم‌هاي انرژي
-         مخابرات ميدان و موج و مخابرات سيستم
-         شبكه هاي مخابراتي و مخابرات امن و رمزنگاري
-         كنترل
-         مهندسي پزشكي- بيوالكتريك
-         مكاترونيك و مهندسي رباتيك

 

مهندسي انرژي و فيزيك

-         مهندسي هسته‌اي
-         مهندسي فيزيك بهداشت
-         مهندسي انرژي‌هاي تجديدپذير
-         مهندسي پرتوپزشكي
-         مهندسي پزشكي

 

مهندسي شيمي، نفت و پليمر

-         حفاري، اكتشاف و بهره‌برداري از منابع نفتي
-         صنايع پتروشيمي
-         مخازن هيدروكربوري
-         فرآوري و انتقال گاز
-         صنايع پليمر و نانو پليمر و مهندسي مواد مركب
-         مهندسي فرايند پليمريزاسيون
-         ترموسينتيك و كاتاليست
-         طراحي فرايند و فرآيندهاي جداسازي
-         مدل‌سازي و شبيه‌سازي كنترل
-         صنايع رنگ
-         مهندسي نساجي، شيمي نساجي و علوم الياف

 

مهندسي صنايع

-         بهينه سازي سيستم‌ها و سيستم هاي سلامت
-         مديريت نوآوري و فناوري
-         سيستم هاي مالي و مديريت پروژه
-         لجستيك و زنجيره تامين
-         مدل سازي سيستم هاي كلان
-         مديريت سيستم و بهره وري

 

مهندسي عمران

-         مهندسي سازه
-         مهندسي ژئوتكنيك
-         مديريت ساخت و اجرا
-         مهندسي زلزله و بهسازي لرزه‌اي
-         نقشه برداري، ژئودزي و ژئوماتيك
-         مهندسي راه، حمل و نقل و ترافيك
-         فناوري‌هاي نوين در مهندسي عمران
-         مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار
-         مهندسي منابع آب، سازه‌هاي هيدروليكي و دريايي

 

مهندسي مكانيك

-         ساخت و توليد
-         طراحي كاربردي
-         تبديل انرژي
-         مكاترونيك
-         بيومكانيك
-         سيستم محركه خودرو و طراحي سيستم‌هاي ديناميكي خودرو
-         سازه بدنه خودرو

 

مهندسي معدن

-         فرآوري مواد معدني
-         معدن و محيط زيست
-         مكانيك سنگ
-         تونل و فضاهاي زيرزميني
-         استخراج معدن
-         اكتشاف معدن

 

مهندسي مواد و متالورژي

-      شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
-      شكل دادن فلزات
-      مهندسي مواد گرايش ريخته گري
-      جوشكاري
-      استخراج فلزات
-      خوردگي و حفاظت مواد
-      سراميك
-         بيومواد و نانو مواد

 

مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات
-         هوش مصنوعي و رباتيكز
-         نرم افزار و سخت افزار
-         الگوريتم ها و محاسبات
-         تجارت الكترونيكي
-         شبكه هاي كامپيوتري و امنيت اطلاعات
-         معماري سيستم‌هاي كامپيوتري

 

مهندسي هوا فضا

-         جلو برندگي
-         ديناميك پرواز و كنترل
-         سازه هاي هوايي
-         آئروديناميك
-         مهندسي فضايي

 

مباني علوم مهندسي

-         روش‌هاي پژوهش و آموزش در علوم مهندسي
-         نقش علوم مهندسي در توسعه پايدار
-         مديريت علمي در حوزه مهندسي
-         اخلاق حرفه‌اي و توسعه در علوم مهندسي
-         ارتباط دو سويه صنعت و پژوهش در علوم مهندسي
-         ايمني، مديريت بحران و پدافند غيرعامل در علوم مهندسي

 

مديريت دانش در علوم مهندسي

-         مديريت دانش در صنايع و بخشهاي مختلف علوم مهندسي
-         مديريت پروژه‌هاي مهندسي و مديريت دانش
-         چالش‌ها و راهكارهاي مديريت دانش در علوم مهندسي
-         مديريت دانش، نوآوري و خلق دانش

 

نظرات