سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی،پتروشیمی و نانو ایران

سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی،پتروشیمی و نانو ایران

اهداف همايش:

-فراهم سازي بستر مناسب براي انتقال دانش و تجربيات صنايع كشور به يكديگر
-ارتباط و انتقال دانش دانشجويان با افراد صنعتي كشور
-آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي ، صنعتي و جديدترين متدهاي پژوهشي انجام يافته.
-همفكري و كوشش براي ارتقا سطح آموزش
-آشنايي دانشگاهيان و صنعتگران با محورها و مسائل مورد نظر
-تعامل بيشتر بين نيروهاي متعهد، متخصص دانشگاهي و صنعتي.
-حصول اطمينان بيشتر نسبت به توانمنديهاي دانشگاهيان، پژوهشگران و صنعتگران داخلي.
-فراهم نمودن زمينه‎ي جذب طرح‎هاي پژوهشي و عملياتي مورد نياز شركت هاي صنعتي توسط دانشگاهيان و پژوهشگران و صنعتگران داخلي.
-بررسي يافته و ايده هاي صنعتي جديد
-تبديل ايده به طرح و طرح به پديده
-تبديل ايده به محصول دانش بنيان
-رسيدن به استاندارهاي جهاني و فناوري هاي روز دنيا

 

محورهاي همايش:

شيمي:

شيمي آلي
شيمي معدني
شيمي فيزيك
شيمي تجزيه
شيمي دارويي
شيمي هسته اي
فيتو شيمي
شيمي صنايع غذايي
كاتاليست
شيمي حياتي
پليمر
بيوشيمي
شيمي پوشش
تصفيه آب
كاربرد روش هاي محاسباتي در شيمي
نوآوري ابداعات و اختراعات
و موضوعات مرتبط

 

پتروشيمي:

انرژي، احتراق و ايمني
پديده هاي انتقال
ترموديناميك و تعادل فازي
سينتيك , كاتاليست و طرح راكتور
فرآيندهاي جداسازي
زيست فناوري و مهندسي زيست فرآيند
مدل سازي و شبيه سازي
مهندسي پليمر
نانوتكنولوژي
مديريت اقتصادي در صنعت پتروشيمي
كنترل فرآيند
مبدل هاي حرارتي
كوره هاي صنعتي
ايمني و بازرسي
رنگ و عايق
تعميرات و نگهداري
LPG
بنزين
نفت سفيد
نفت گاز
نفت كوره
قير
روان كننده هاي صنعتي
جداسازي گازهاي فلر و برگرداندن آن به صنعت
خوردگي
مديريت اقتصاد در صنايع نفت و گاز
فناوري هاي نوين تبديل گاز طبيعي به الفين (GTO)، پروپيلن (GTP) و OCM
رقابت خوراك هاي مورد استفاده در صنعت پتروشيمي از جمله اتان، نفتا، زغال سنگ و shale gas
الكتروفورز در صنعت پتروشيمي و كاربرد آن در صنعت داروسازي
ساخت نانوكاتاليست مغناطيسي با كاربرد در صنايع داروسازي
موضوعات مرتبط

 

نانو:

نانو مواد
نانوفيزيك
نانوشيمي
نانوفوتونيك 
نانومحاسبات
نانوزيست فناوري
نانوالكترونيك
نانومكانيك
حسگرهاي نانو
كاربرد نانو در داروسازي و پزشكي
ساختارهاي نانو مغناطيسي و اسپينترونيك
مواد با ضريب شكست منفي
نانو لوله هاي كربني
نانو زيست فناور
نانو كاتاليست ها
نامرئي سازي
روش ساخت
كاربرد فناوري نانو در صنايع مختلف
كاربرد فناوري نانو در كشاورزي و محيط زيست
نانو محاسباتي
كاربرد نانوكاتاليستها در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
نقش نانو فناوري در ذخيره سازي گاز
كاربرد نانو مواد در روان كننده ها
كاربرد فناوري نانو در انرژي و محيط زيست
كاربرد نانو كامپوزيتها در ساخت پليمرها
كاربرد نانو مواد در جلوگيري از خوردگي
نانو لوله هاي كربني و كاربردهاي محيطي و انرژي آنها
نانو ساختار هاي كربني در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي
كاربرد نانو كامپوزيت هاي پليمري در صنايع نفتي
زئوليت ها و كاربردهاي آنها در صنايع نفتي
نانو تيوپهاي كربني
نانو كاتاليست واحدهاي تبديل نفت سنگين
نانو فناوري و شيرين سازي گاز
نانوفناوري و كاتاليسيس
نانوكاتاليسيس تبديل گاز به مايع
نانوكاتاليسيس واحدهاي كراكينگ
نانو فناوري و حذف آلاينده هاي محلول
نانو فناوري و جذب گازهاي آلاينده
نانوفيلتراسيون

نظرات