اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی

اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی

برگزاري نشست ها و همايش هاي دانش محور، ضمن ايجاد بستري جهت اطلاع پژوهشگران و نخبگان از جديدترين يافته هاي علمي سبب اغناي روحيه جستجوگري، اعتلاي فرهنگ پژوهش، شناسايي معضلات و تنگناها و ارائه راه حل به منظور رفع آنها مي شود كه اين امر در نهايت منجر به برنامه ريزي هاي بهتر براي توسعه علمي و فرهنگي كشورمان خواهد گرديد. جهت دستيابي به اهداف مذكور، «بنياد بين المللي غدير گيلان»در نظر دارد با مشاركت و حمايت دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهاي علمي و تحقيقاتي كشور، «اولين كنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني» را در تاريخ 30 ارديبهشت 1395 در دانشگاه گيلان برگزار نمايد. 

 

محورهاي كنفرانس: 


 پژوهش هاي ديني: 
پژوهش هاي ديني در حوزه هاي معارف اسلامي، تبليغات و ارتباطات ديني، اخلاق و عرفان، فقه، فلسفه، علوم اجتماعي، علوم سياسي، روانشناسي، مديريت، اقتصاد، حقوق، تاريخ، جغرافيا- حكمت اسلامي- كلام اسلامي- علوم قراني و حديث- مطالعات قرآني- اخلاق اسلامي- الهيات- اديان و مذاهب و عرفان- سبك زندگي اسلامي- جامعه شناسي ديني-  ساير مباحث مرتبط. 

علوم اجتماعي: 
پژوهشگري اجتماعي-  برنامه ريزي اجتماعي- تعاون و رفاه اجتماعي- ارتباطات اجتماعي- مددكاري اجتماعي مطالعات زنان- مطالعات خانواده- علوم سياسي- مطالعات منطقه اي- روابط بين الملل- جامعه شناسي- سبك زندگي- تاريخ- حقوق- علوم تربيتي و روانشناسي- مديريت و برنامه ريزي آموزشي- مشاوره و راهنمايي - اطلاعات و دانش شناسي-  آموزش- ارتباطات- زبان شناسي- زبان و ادبيات فارسي و عربي-  ساير مباحث مرتبط. 

علوم رفتاري:  
رفتار در علوم انساني و علوم اجتماعي -  رفتار در علوم تربيتي و روانشناسي -  رفتار در علم مديريت و اقتصاد -  رفتارهاي فردي، گروهي و سازماني -  رفتار زيست محيطي -  رفتار در قرآن و سيره ائمه اطهار -  ساير مباحث مرتبط.


مديريت: 
مديريت منابع انساني -  مديريت رفتار سازماني -  مديريت دانش -  سرمايه فكري -  خلاقيت و نوآوري -  اخلاق و تجارت: مسئوليت اجتماعي شركت -  تجارت الكترونيك -  بازاريابي  -  تحقيقات بازاريابي -  مديريت استراتژيك -  برند -  تبليغات و روابط عمومي -  مباحث نوين در كارآفريني -  كارآفريني: اقتصاد و مديريت -  كارآفريني: نوآوري، خلاقيت -  كارآفريني و فرهنگ -  كارآفريني فردي و سازماني -  كارآفريني و دانشگاه -  مباحث نوين در حوزه اشتغال -  بازاريابي خدمات مالي -  سياستهاي پولي و  ارزي -  توسعه مديريت پولي و بانكي -  توسعه نظام تامين مالي در ايران -  سياست هاي مالي و مالياتي ايران -  ساير مباحث مرتبط.

مطالعات فرهنگي:  
مباحث نوين در حوزه فرهنگ- مديريت و توسعه فرهنگي- فرهنگ و توسعه اقتصادي- فرهنگ و توسعه كشور- فرهنگ و كارآفريني- صنايع فرهنگي و توسعه پايدار- نقش فرهنگ بومي در پيشرفت و عدالت- فرهنگ ايراني اسلامي و قوميت- نظريه هاي فرهنگي- فرهنگ سازماني- پيوست نگاري فرهنگي در نظامهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي- ارتباطات- هنر- ساير مباحث مربط. 

فرهنگ و آموزه هاي غدير:  
غدير و تمدن اسلامي- غدير و آينده جهان اسلام- غدير و وحدت امت اسلامي- جايگاه غدير در منظومه فكري و اعتقادي اسلام- تبيين نگرشهاي اخلاقي پيام غدير- نسبت غدير با رسالت انبياء- چالشهاي مفهومي و مصداقي در مضامين خطبه غدير- غدير و الگوهاي رفتاري اهل بيت(ع)- فرهنگ غدير و بررسي سبك زندگي مقام معظم رهبري- غدير و الگوي مديريت اسلامي- غدير و الگوهاي سبك زندگي اسلامي- غدير و احياي حقوق اسلامي- ساير مباحث مرتبط. 

و محورهاي مرتبط با حوزه علوم انساني

نظرات