دهمین کنفرانس دانشجویی مهندس معدن

دهمین کنفرانس دانشجویی مهندس معدن

برگزاري همايش و سمينارهاي علمي تلاشي در راستاي اغناء روحيه جستجوگري و كاوشگري جامعه علمي دانشگاهي براي كسب معلومات و اطلاع ازيافته هاي جديد در عرصه علم و دانش است. علاوه بر آن، برگزاري همايشها به تجميع تجربيات، برقراري ارتباط مستقيم و رو در روي پژوهشگران و محققين و علم آموزان و ايجاد زمينه اي براي فعاليتهاي جمعي كمك شاياني مي نمايد.در اين بين كنفرانس هاي علمي دانشجويي محملي براي محققان و پژوهشگران، به ويژه دانشجويان است تا بتوانند فعاليت ها و يافته هاي علمي خود را در محلي مناسب، در معرض ارايه و استفاده ديگران قرار دهند.

كنفرانس هاي علمي دانشجويي مهندسي معدن از سال 1378 توسط دانشكده فني دانشگاه تهران در تهران برگزار گرديد و امسال به حول و قوه الهي دهمين دوره كنفرانس دانشجويي مهندسي معدن در شهر كاشان و به همت انجمن علمي مهندسي معدن دانشگاه كاشان در اين دانشگاه برگزار خواهد شد .

دهمين دوره كنفرانس  دانشجويي مهندسي معدن در روزهاي هفتم ،هشتم و نهم ارديبهشت ماه سال 1395 خورشيدي با حضور دانشجويان و علاقه مندان به اين حوزه و همچنين شركت مراكزمعدني و صاحبان صنايع و معادن در دانشگاه كاشان برگزار مي شود و محفل بسيار خوبي براي ايجاد يك ارتباط بين علم و فناوري روز با صنايع و معادن ايران و بهره گيري از آن براي پيشرفت هرچه بيشتر اين حوزه است .

اميد است اجراي اين برنامه بتواند بخشي از مشكلات فرا روي برگزاركنندگان محترم را حل كرده و در برگزاري همايش هايي پر بار مفيد واقع شود.

 

محورهاي اصلي كنفرانس:

- اكتشاف
- استخراج
- مكنيك سنگ
- فرآوري
- افق هاي جديد و زمينه هاي مرتبط

 

زيرمحورهاي كنفرانس:

اكتشاف شامل: زمين آمار- ژئوفيزيك- ژئوشيمي- سنجش از دور- مدل سازي و ارزيابي ذخاير- زمين شناسي اقتصادي- حفاري اكتشافي- آب هاي زيرزميني- مطالعات ساختگاهي.
استخراج شامل: استخراج روباز- استخراج زيرزميني- طراحي معادن- تعيين حد نهايي- برنامه ريزي توليد- عيار حد- حفاري- انفجار- آماده سازي- تهويه- خدمات فني- ترابري.
مكانيك سنگ شامل: تحليل پايداري- حفاري مكانيزه- سد سازي- تونل سازي- ديناميك سنگ- مهندسي تزريق- ابزاربندي و رفتارسنجي- ژئوتكنيك- پايداري شيب- هيدروليگ سنگ- زمين شناسي مهندسي.
فرآوري شامل: خردايش- روش هاي جدايش فيزيكي- فلوتاسيون- طبقه بندي- هيدرومتالورژي- آبگيري- روش هاي همگن سازي و اختلاط- كنترل و مدل سازي سيستم هاي فرآوري.
افق هاي جديد و زمينه هاي مرتبط شامل: مديريت- اقتصاد معدني- محيط زيست- ايمني و بهداشت- مطالعات راهبردي- زلزله- سنگ هاي قيمتي- نانوتكنولوژي- بيوتكنولوژي- الگوريتم هاي تصميم گيري- كاربرد روش هاي عددي و ....

 

نظرات