دومین کنفرانس بین المللی استراتژی برند

دومین کنفرانس بین المللی استراتژی برند

اهميت و ضرورت توجه به دانش برند در كشور و لزوم توسعه عمومي و تخصصي اين دانش در بين مديران و كارشناسان فعال به عنوان يكي از راهكارهاي جدي توسعه مورد توجه سازمان ها و نهادهاي علمي قرار گرفته است. در راستاي ايجاد بستري به منظور گردهماي اساتيد، دانشجويان و مديران برند هاي مختلف توسعه يافته و در حال رشد در كشور، كنفرانس بين المللي استراتژي برند به طور ساليانه برگزار مي شود تا آخرين دستاورد هاي علمي و تخصصي اين حوزه نيز بررسي و تجزيه و تحليل مي شود. اولين دوره كنفرانس بين المللي استراتژي برند با تكيه بر دو اصل علمي بودن و مشاركت حداكثري با حضور بيش از 193 سازمان و نهاد، شركت، انجمن و موسسه مشاركت كننده با هدف ايجاد مشاركت و تعامل بيشتر بين دانشگران، پژوهشگران و مديران مطرح حوزه برند و مشاركت سازمان هايي چون دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور خارجه، وزارت آموزش پرورش، وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران، سازمان غذا و دارو، اتاق بازرگاني، صنايع معادن و كشاورزي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با حضور بيش از 60 نفر از اعضاي هيات علمي از 25 دانشگاه و موسسه علمي داخلي و خارجي و همراهي 28 انجمن علمي و صنفي و بيش از 32 شركت و موسسه تجاري بزرگ و ساير نهادها و سازمان هاي مرتبط با پيام رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني و سخنراني معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست سركار خانم دكتر ابتكار و با حضور اساتيد و مدعوين برجسته بين المللي از كشورهاي انگلستان، هندوستان، فرانسه، كلمبيا، كانادا، لبنان و ارائه مورد كاوي هاي ملي و بين المللي، كارگاه ها و پنل هاي تخصصي و نمايشگاه هاي جانبي در روزهاي 5 و 6 بهمن ماه 93 در سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي برگزار شد. دبيرخانه دائمي كنفرانس بين المللي استراتژي برند، برخود وظيفه ميداند تا ضمن حفظ ارزش ها و اهداف سال اول، دومين كنفرانس بين المللي استراتژي برند را با دقت و كيفيت بالاتر براي تكميل اهداف و برنامه هاي آغاز شده از سال پيش را در را 29 و30 دي ماه سال جاري برگزار نمايد.

 

محورهاي كنفرانس:

-استراتژي‌هاي برند و برندسازي: ايجاد، توسعه و احياي برندها
-استراتژي‌هاي هويت‌ و وفاداري برند
-برندهاي اسلامي و بازارهاي جهاني
-برندهاي ايراني و بازارهاي منطقه‌اي
-شيوه ها و مدلهاي ارزشيابي برند
-مديريت ارتباط با مشتريان و تجربه برند
-معماري برند
-روابط عمومي برند
-ترويج برند

نظرات