چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی

اولين كنفرانس تخصصي مهندسي و علوم پايه و چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در علوم مهندسي و تكنولوژي از تاريخ 27 لغايت 29 اسفندماه در دانشگاه بين المللي جامپور در كشور هند برگزار مي گردد.

 

محورهاي كنفرانس:

-مهندسي معماري
- متالوژي
- مهندسي كامپيوتر
-شيمي
- مهندسي شيمي
-بيو تكنولوژي
-مهندسي برق
- صنايع غذايي
- فيزيك
-مهندسي مكانيك
- مهندسي مواد
- مكاترونيك

نظرات