سومین همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز؛ ضرورت ها و مولفه ها از دیدگاه مقام معظم رهبری

سومین همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز؛ ضرورت ها و مولفه ها از دیدگاه مقام معظم رهبری

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابركوه با همكاري واحد يزد برگزار مي كند.

 

محورهاي همايش:

-بهبود فرهنگ كار مفيد، وجدان كاري و گسترش نهضت بهره وري
-ارتقاء فرهنگ كار جمعي
-ارتقاء قانون گرايي و احترام به قوانين در جامعه
-فرهنگ سازي حمايت از توليدات داخلي
-فرهنگ سازي پرداخت به موقع ماليات ها و پرهيز از ماليات گريزي در جامعه
-ارتقاء فرهنگ احترام به ايده پردازي، نوآوري و خلاقيت گرايي در جامعه
-ارتقاء فرهنگ عقلانيت گرايي در مصرف انرژي
-فرهنگ سازي رعايت حقوق افراد در جامعه
-فرهنگ سازي دانش محوري در حل مشكلات جامعه
-اصلاح فرهنگ ساخت و سازها و معماري هاي نامتناسب
-ارتقاء فرهنگ شفافيت گرايي، فساد ستيزي و ايجاد فضاي سالم رقابتي در اقتصاد
-فرهنگ سازي رعايت ملاحظات  زيست محيطي در توليد و مصرف

نظرات