دومین کنگره ملی علوم انسانی

دومین کنگره ملی علوم انسانی

دومين كنگره ملي علوم انساني از سوي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و به همت شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني با حضور جمعي از انديشمندان فرهيخته و پژوهشگران توانا و با همكاري اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در مركز همايش هاي بين المللي اين دانشگاه در 14 و 15 دي ماه 1390 برگزار شد. در پاسخ به فراخوان اين كنگره بيش از 400 مقاله و چكيده مقاله به دبيرخانه رسيد كه پس از داوري در كميته هاي علمي و تخصصي در شش بخش گزينش و منتشر گرديد.

نظرات