همایش ملی شیمی، صنایع غذایی و محیط زیست در ارتقاء کیفیت

همایش ملی شیمی، صنایع غذایی و محیط زیست در ارتقاء کیفیت

محورهاي همايش:

محورهاي صنايع غذايي
- فناوري مواد غذايي
- روشهاي نوين در فراوري و نگهداري مواد غذايي
- بسته بندي مواد غذايي
- غذاهاي فرا سودمند
- ايمني مواد غذايي
- آلاينده ها و باقيمانده سموم و فلزات سنگين در مواد غذايي
- ميكروبيولوژي مواد غذايي
- نانو و مواد غذايي
- فرمولاسيون مواد غذايي
- غذا و مشكلات زيست محيط
- ساير مواد مرتيط با فرآيند، نگهداري و كيفيت مواد غذايي

محورهاي محيط زيست
- آب و فاضلاب
- هوا و صوت
- خاك
- مديريت پسماند و بازيافت
- كاربردهاي HPC در صنايع شيمي و محيط زيست
- سنجش از دور RS
- سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) در محيط زيست

محورهاي شيمي
- شيمي تجزيه
- شيمي آلي
- شيمي معدني
- شيمي فيزيك
- شيمي كاربردي
- مهندسي شيمي
- شيمي دارويي
- شيمي پليمر
- نانوشيمي

نظرات