نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی

نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی

كنفرانس سراسري پژوهش هاي نوين در حقوق و علوم اجتماعي(RLSS2016)، با هدف هم‌افزايي دانش و انتشار يافته‌هاي نو و بديع در زمينه هاي مختلف علوم انساني برگزار مي‌شود. آشنايي و ارتباط ميان اساتيد، پژوهشگران، صاحب نظران، متخصصان، سياست گذاران و علاقمندان از دانشگاه هاي مختلف در حوزه هاي مذكور، بررسي چالش‌هاي علمي و اجرايي در فرآيند كاربري آن از ديگر اهداف برگزاركنندگان است.
كنفرانس RLSS2016 كه توسط پرديس بين الملل توسعه هزاره پشتبياني مي شود در تاريخ 17 بهمن ماه 1394برگزار خواهد گرديد.

 

محورهاي كنفرانس:

علوم حقوق 
•    مقدمه علم حقوق
•    حقوق جزاي عمومي
•    حقوق اساسي
•    حقوق مدني
•    آئين دادرسي مدني
•    متون حقوقي
•    آئين دادرسي كيفري
•    حقوق اداري
•    اصول، قواعد و متون فقه
•    حقوق تجارت
•    حقوق تطبيقي
•    ادله ثبات دعوي
•    حقوق كار
•    پزشكي قانوني
•    حقوق بين الملل
•    حقوق تجارت بين الملل
•    حقوق بين المللي خصوصي
•    حقوق بين المللي عمومي
•    حقوق سازمانهاي بين المللي
•    حقوق تجاري اقتصادي بين المللي
•    حقوق خصوصي
•    حقوق ثبت اسناد و املاك
•    حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري
•    حقوق كيفري اطفال و نوجوانان
•    حقوق عمومي
•    حقوق نفت و گاز
•    حقوق بشر
•    حقوق كيفري
•    حقوق مالكيت فكري
•    حقوق اقتصادي
•    حقوق دادرسي اداري
•    حقوق محيط زيست
•    حقوق خانواده
•    حقوق شركتهاي تجاري
•    مديريت قضايي
•    مديريت نظارت و بازرسي
•    مديريت اصلاح و كيفرهاي قضايي
•    حقوق حمل و نقل
•    حقوق سردفتري
•    حقوق هنري و ادبي
•    معارف اسلامي و حقوق
•    حقوق هوايي
•    حقوق پزشكي
•    فقه و حقوق اقتصاد
•    حقوق بانكي
•    حقوق سرمايه گذاري خارجي
•    حقوق بازار سرمايه
•    روش استدلال حقوقي
•    فلسفه حقوق و نظريه حقوقي
•    حقوق ارتباطات
•    حقوق دادرسي اداري
•    روش تفسير حقوقي

علوم اجتماعي 
•    روش شناسي علوم اجتماعي
•    انسان شناسي (مردم شناسي)
•    برنامه ريزي و رفاه اجتماعي
•    جمعيت شناسي
•    جامعه شناسي
•    مطالعات زنان
•    مطالعات فرهنگي
•    جامعه شناسي توريسم

نظرات