نخستین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی

نخستین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی

نخستين كنفرانس سراسري دستاوردهاي نوين در شيمي و مهندسي شيمي (ACCE2016) با هدف هم‌افزايي دانش و انتشار يافته‌هاي نو و بديع در زمينه هاي مختلف علوم و مهندسي شيمي برگزار مي‌شود. آشنايي و بررسي تحقيقات اساتيد، پژوهشگران، صاحب نظران، متخصصان، سياست گذاران و علاقمندان در حوزه هاي مذكور، بررسي چالش‌هاي علمي و اجرايي در فرآيند كاربري آن از ديگر اهداف برگزاركنندگان است.

كنفرانس ACCE2016 كه توسط پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره پشتبياني مي شود در تاريخ 10 بهمن ماه 1394 برگزار خواهد گرديد. 

 

محورهاي كنفرانس:


علوم شيمي 
•    شيمي تجزيه 
•    شيمي فيزيك 
•    شيمي معدني 
•    شيمي كاربردي
•    شيمي آلي 
•    شيمي پليمر
•    شيمي هسته اي
•    شيمي دارويي
•    شيمي كاتاليست
•    شيمي محيط زيست
•    شيمي صنايع غذايي
•    شيمي محاسباتي 
•    بيوشيمي
•    فيتو شيمي
•    نانو شيمي
•    تصفيه آب
•    صنايع شيميايي

مهندسي شيمي 
•    فناوري نانو
•    ترموديناميك
•    فرآيندهاي جداسازي
•    مدلسازي و شبيه سازي
•    ديناميك سيالات محاسباتي(CFD)
•    كاتاليست و طرح راكتور
•    زيست فناوري
•    انرژِي هاي تجديد پذير
•    صنايع غذايي و دارويي
•    پديده هاي انتقال
•    علوم و مهندسي پليمر
•    مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
•    مهندسي مخازن
•    مهندسي و كنترل فرآيند
•    مهندسي محيط زيست و ايمني
•    استانداردسازي و آموزش در صنايع شيميايي

نظرات