دومین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع

دومین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع

دومين كنفرانس سراسري پژوهش هاي مديريت و مهندسي صنايع (RMIC2016) با هدف هم‌افزايي دانش و انتشار يافته‌هاي نو و بديع در زمينه هاي مختلف علوم مديريت و مهندسي صنايع برگزار مي‌شود. آشنايي و بررسي تحقيقات اساتيد، پژوهشگران، صاحب نظران، متخصصان، سياست گذاران و علاقمندان در حوزه هاي مذكور، بررسي چالش‌هاي علمي و اجرايي در فرآيند كاربري آن از ديگر اهداف برگزاركنندگان است.
كنفرانس RMIC2016 كه توسط پرديس بين الملل توسعه هزاره پشتبياني مي شود در تاريخ 29 دي ماه برگزار خواهد گرديد. 

 

محورهاي كنفرانس:

 

نظرات