همایش توسعه پایدار استان یزد در بستر اقتصاد مقاومتی

همایش توسعه پایدار استان یزد در بستر اقتصاد مقاومتی

بنا بر امر خطير انتخابات مجلس در اسفند 94 و تقريباً همزماني آن با روز برگزاري همايش و نيز تصميم شوراي برنامه ريزي استان، قرار شد تا همايش «توسعه پايدار استان يزد در بستر اقتصاد مقاومتي» در تاريخ چهارشنبه 12/12/1394 برگزار گردد.

 

محورهاي همايش:

- مولفه هاي اقتصاد مقاومتي در استان يزد
- توسعه صنعتي و معدني استان يزد
- توسعه خدمات برتر و دانش محور استان يزد
- بررسي عوامل محيطي(آب و خاك و هوا) در توسعه استان يزد
- بررسي كليه عوامل فرهنگي، اجتماعي و سياسي موثر بر توسعه استان يزد

نظرات