اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی عمران

اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی عمران

محورهاي همايش:

-مهندسي سازه
-مهندسي ژئوتكنيك
-مديريت ساخت و اجرا
-آموزش و توسعه مهندسي عمران
مهندسي زلزله و بهسازي لرزه اي
-نقشه برداري، زئودزي و ژئوماتيك
-مهندسي راه، حمل و نقل و ترافيك
-فناوري هاي نوين در مهندسي عمران
-مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار
-ايمني، مديريت بحران و پدافند غير عامل
-مهندسي منابع آب، سازه‌هاي هيدروليكي و دريايي
-مكانيك خاك و پي ( ژئوتكنيك)
-مهندسي رودخانه
-مهندسي آب و فاضلاب
-مهندسي عمران و تكنولوژي بتن
-مهندسي عمران و ژئوتكنيك و معدن
-مهندسي عمران و محيط زيست
-مهندسي عمران و راه و ترابري
-مهندسي عمران و مديريت ساخت و اجرا
-مهندسي عمران و نقشه برداري
-فناوري نوين در مواد و مصالح ساختماني
-رايانه و هوش مصنوعي در مهندسي عمران
-كاربرد زمين شناسي مهندسي در عمران
-كاربرد ژئوفيزيك در سد سازي
-سيستم هاي  GISبا تاكيد بر كاربرد آنها در مهندسي عمران
-مهندسي تخريب در صنعت ساختمان
-مباني و اصول مهندسي تخريب، مديريت و نظارت تخريب
-فناوري نوين در صنعتي سازي ساختمان
-و ساير موارد مرتبط با مهندسي عمران

 

نظرات