سومین همایش ملی مدیریت کسب و کار و اولین همایش بین المللی حسابداری و اقتصاد مقاومتی

سومین همایش ملی مدیریت کسب و کار و اولین همایش بین المللی حسابداری و اقتصاد مقاومتی

محورهاي همايش:

-مديريت مهندسي كسب و كار
-مديريت پروژه كسب و كار
-مديريت عرضه و تقاضا در كسب و كار
-مديريت مشتري در كسب و كار
-مديريت منابع انساني در كسب و كار
-مديريت سيستم هاي اطلاعاتي در كسب و كارهاي متوسط و بزرگ
-مهندسي سيستم و تجزيه و تحليل
بحران و مديريت ريسك در كسب و كار
-تجارت الكترونيك و نقش آن در كسب و كار
-كنترل كيفيت
-دولت الكترونيكي و تاثير آن بر بهبود فضاي كسب و كار
- تجزيه و تحليل سرمايه گذاري در كسب و كارهاي نوظهور
-مديريت بازاريابي و فروش
-فرايند تصميم گيري
-سيستم اطلاعات جغرافيايي
-نوآوري در فن آوري
-نقش سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت بحران كسب و كار
-اخلاق و كسب و كار
-نقش رسانه ها در بهبود فضاي كسب و كار
-مديريت هزينه در كسب و كار
-كسب و كار هوشمند
-قوانين كسب و كار
-مديريت ارتباط
-آمار كسب و كار
-كار آفريني
-و ساير محورهاي مرتبط با مديريت كسب و كار
 

 

نظرات