دومین همایش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دومین همایش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دومين همايش مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات  با هدف رشد و توسعه دانش و فناوري كامپيوتر با تأكيد بر جنبه هاي بنيادي، كاربردي، راهبردي، و توسعه اي كه از سودمندي خاص در سطح كشور برخوردارند در بهمن ماه 94 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجن برگزار مي گردد.

 

محورهاي همايش:

مهندسي نرم افزار :

-فناوري‌هاي مهندسي نرم‌افزار
-سيستم هاي نرم افزاري
-مهندسي نرم افزار و روش هاي صوري
-معماري نرم افزار، مهندسي وب
-آزمون و ارزيابي نرم‌افزار
-متدولوژي هاي توسعه نرم افزار
-پايگاه داده عملياتي و پايگاه داده تحليلي
-امنيت اطلاعات و امنيت سيستم هاي نرم افزاري
-تست و ارزيابي سيستم هاي نرم افزاري
-نظريه محاسبات، مباحث ويژه در مهندسي نرم افزار
-مهندسي نرم افزار توزيع شده
ساير مباحث مرتبط با مهندسي نرم افزار و ساير موارد مرتبط

هوش مصنوعي :

-محاسبات نرم، پردازش صوت و سيگنال
-شناسايي الگو، پردازش زبان طبيعي
-سيستم چند عامله
-مباحث ويژه در سيستم هوشمند و محاسبات نرم
-داده كاوي
-هوش مصنوعي و يادگيري
-بينايي ماشين و پردازش تصوير
-منطق فازي، ماشين يادگيري
-بيوانفورماتيك، شبكه هاي عصبي
-ساير مباحث مرتبط با سيستم هاي هوشمند و ساير موارد مرتبط

معماري كامپيوتر :

-معماري كامپيوتر
-مدلسازي و ارزيابي كاريي سيستم هاي كامپيوتري
-مدارهاي مجتمع در مقياس بسيار بزرگ
-سيستم هاي نهفته و بي درنگ، سيستم هاي قابل پيكربندي
-فناوري نوظهور
-مباحث ويژه در سيستم ديجيتالي
-سيستم هاي حسابي
-قابليت اطمينان
-تحمل پذيري خطا و آزمون پذيري
-معماري سيستم هاي موازي
-شبكه هاي ارتباطي موبايل و بي سيم
-ساير مباحث مرتبط با سيستم هاي ديجيتالي و ساير موارد مرتبط

فناوري اطلاعات :

-شبكه هاي كامپيوتري
-مديريت فناوري اطلاعات، تجارت الكترونيكي
-سيستم هاي حمل و نقل و انتقال و ارتباطات هوشمند
-محاسبات اينترنتي، مشبك و خوشه ا ي
-پردازش موازي و سيستم هاي توزيع شده
-مدلسازي و ارزيابي كارايي شبكه هاي كامپيوتري
-مباحث ويژه در شبكه هاي كامپيوتري و سيستم توزيع شده
-معماري سازماني فناوري اطلاعات
-يادگيري الكترونيكي
-انتقال داده
-امنيت شبكه هاي كامپيوتري
-سيستم هاي محاسباتي انسان محور
 

نظرات