اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری


كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مديريت و حسابداري با هدف ارائه و معرفي آخرين تجربيات و دستاوردهاي پژوهشي و كاربردي در زمينه هاي مختلف  مهندسي صنايع، مديريت و حسابداري، تبادل اطلاعات بين اساتيد دانشگاهي و مديران سازمان ها و صنايع كشور، ارائه آخرين روش ها و فرآيندهاي بهبود و افزايش كارايي سازمان ها و صنايع و معرفي تحقيقات روز ايران و جهان در حوزه هاي مختلف صنعتي، مديريتي و مالي توسطهمكاري دانشگاه جامع علمي كاربردي مركز گسترش انفورماتيك ايران و موسسه پژوهشي البرز برگزار مي گردد .

محورهاي همايش:


مهندسي صنايع :

- مدل­سازي، بهينه سازي و برنامه ريزي رياضي در بخش هاي صنعت و خدمات

- طراحي سيستم هاي توليدي و خدماتي

- مديريت زنجيره تامين و لجستيك صنعتي و خدماتي

- انبارداري، برنامه ريزي توليد و توالي عمليات

- قيمت گذاري و مديريت درآمد

- الگوريتم هاي فراابتكاري

- مديريت پروژه و قرارداد

- مديريت كيفيت، بهره وري و تعالي سازماني

- نگهداري و تعميرات و پايايي

- مهندسي فاكتورهاي انساني / ايمني و بهداشت شغلي

- مهندسي ساخت و توليد

- اقتصاد مهندسي و مهندسي مالي

- اقتصاد مقاومتي

- حمل و نقل

- طراحي آزمايش ها

- مديريت دانش

- مديريت برند

- مديريت ريسك / مديريت بحران

- مدلهاي احتمالي و سيستم هاي صف / شبيه سازي سيستم ها

- تئوري بازي

- مدل هاي فازي و محاسبات نرم

- سيستم هاي اطلاعاتي / هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره / داده كاوي

- مديريت اتلاف / بهبود بهره وري و ناب سازي فرآيندها

- مديريت انرژي / محيط زيست

- مهندسي سلامت

- تحليل سيستم هاي اقتصادي - اجتماعي

- تكنيك هاي تصميم گيري

- كاربرد فناوري اطلاعات در مهندسي صنايع

- تكنيك حل خلاقانه مساله

- مديريت آينده پژوهي

- معماري كسب وكار/ معماري محصول

- محاسبات ابري 

- داده هاي حجيم 

- تحليل پوششي داده ها 

- و تمام موضوعات مرتبط با مهندسي صنايع.

مديريت :

- مديريت دولتي

- مديريت بازرگاني

- مديريت صنعتي

- مديريت آموزشي

- تحقيقات آموزشي(علوم تربيتي)

- آموزش وبهسازي منابع انساني

- مديريت بيمه

- مديريت اجرايي

- مديريت ورزشي

- مديريت استراتژيك

- مديريت رسانه اي

- مديريت زمان

- مديريت ارتباط با مشتري

- مديريت ارتباط با تامين كننده

- مديريت تكنولوژي، تحقيق و توسعه

- مديريت فناوري اطلاعات

- مديريت شهري

- مديريت امور فرهنگي

- مديريت مالي

- خلاقيت، نوآوري و كارآفريني

- مديريت MBA

- مديريت آموزش عالي

- مديريت خدمات بهداشتي ودرماني

- مديريت پدافند غيرعامل

- مديريت اختلال و تحريم

- مديريت علوم اجتماعي

- مديريت انتظامي

- مديريت امور دفاعي

- مديريت و توسعه پايدار

- مديريت ثبت اسناد و املاك

- مديريت جهانگردي

- مديريت گردشگري

- مديريت اطلاعات

- مديريت كتابخانه اي

- مديريت اماكن متبركه مذهبي

- مديريت اسلامي

- مديريت توليد و عمليات

- مديريت تصميم گيري و سياستگذاري

- مديريت بحران

- مديريت جهادي و اقتصاد مقاومتي

- ساير مباحث مرتبط با علوم مديريت نوين

حسابداري :

- حسابداري دولتي و پاسخگويي

- سيستم هاي اطلاعات حسابداري

- نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه

- اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها

- كاربرد روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت

- توليد و حسابداري مديريت

- اثر بخشي گرايشات حسابداري

- حسابداري سرمايه فكري

- حسابداري محيط زيست

- يافته هاي نوين و مباحث روز در حسابداري

- لزوم به كارگيري تفكرات نوين در ميان تصميم گيرندگان و تدوين كنندگان قوانين و استانداردها

- اخلاق حرفه اي در حسابداري وحسابرسي

- مهندسي مالي,رويكردها و چالش ها و تحقيقات كاربردي

- تاثير حسابداري بر سرمايه هاي ملي همچون نفت

- استانداردهاي حسابداري و حسابرسي

- روش هاي تأمين مالي در سازمان ها ودانشگاه ها

- استانداردگذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي

- نوآوريهاي مالي در حوزه حسابداري

- كاربرد اينترنت در حسابداري

- نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي

- مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران

- حسابرسي وچالش هاي پيش رو .

- حسابرسي عملكرد مديريت .

و تمام موضوعات مرتبط با حسابداري و حسابرسي

 

نظرات