سومین کنفرانس ملی توسعه کاربردهای صنعتی اطلاعات، ارتباطات و محاسبات

سومین کنفرانس ملی توسعه کاربردهای صنعتی اطلاعات، ارتباطات و محاسبات

محورهاي همايش:

شبكه هاي كامپيوتري و اينترنت
- مهندسي وب
- شبكه هاي ارتباطي و اجتماعي
- محاسبات ابري و سيستم هاي توزيعي
- فناوري هاي نوين ICT و محاسباتي
- الگوريتم ها و محاسبات
- سيستم ها و محاسبات ديجيتال
- شبيه سازي سيستم هاي ICT و محاسباتي
- محاسبات كوانتومي
- مدل هاي ارتباطي و محاسباتي حمل و نقل
- پردازش موازي 
- پردازش تصوير
-گرافيك كامپيوتري
- شبكه هاي عصبي
- رمزنگاري و سيستم هاي امنيتي
- نرم افزارهاي محاسباتي، شبيه سازي و صنعتي
- سيستم هاي پايگاه داده ها و داده كاوي
- سيستم هاي اطلاعاتي، دانش و خرد
- تجارت الكترونيك
- سرمايه گزاري مجازي
- اقتصاد و بانكداري الكترونيك
- استراتژي هاي ICT در سازمانها و صنايع
- زيرساخت هاي ICT در توليد ناب
- مصرف بهينه انرژي و منابع
- درايورها و راه اندازهاي ماشين هاي صنعتي
- ابزار دقيق و محاسبات تقريبي
- كنترل خطا در ماشين هاي صنعتي
- برنامه سازي و محاسبات ماشينهاي اندازه گيري
- طراحي و محاسبات سيستمهاي رباتيك
- برنامه سازي ماشين هاي صنعتي (CNC) و غيره

 

نظرات