رویداد پیوند آب و انرژی شریف

رویداد پیوند آب و انرژی شریف

همايش تحت عنوان "رويداد پيوند آب و انرژي شريف" در اسفند ماه سال جاري در دانشگاه صنعتي شريف برگزارخواهد شد. دانشگاه صنعتي شريف به عنوان نهاد علمي پيشگام كشور در حوزه علم وفناوري، سابقه طولاني در توسعه صنايع ملي كشور داشته است. در همين راستا، اولين رويداد پيوند آب و انرژي ايران با همكاري انجمن علمي فرهنگي دانشكده برق دانشگاه شريف (رسانا) و انستيتو آب و انرژي شريف برگزار مي شود. 

 

 

نظرات