اولین کنگره ملی نقش و واکاوی قوانین و مقررات در حوزه پدافند غیر عامل

اولین کنگره ملی نقش و واکاوی قوانین و مقررات در حوزه پدافند غیر عامل

كميته پدافند غيرعامل قوه مقننه و سازمان پدافند غيرعامل كشور قصد دارند اولين كنگره ملي نقش و واكاوي قوانين و مقررات در حوزه پدافند غيرعامل را در روز 23 آذر ماه 1394 با حضور جمع كثيري از انديشمندان، صاحب نظران و دست اندركاران حوزه علوم مرتبط با پدافند غيرعامل و مجلس شوراي اسلامي برگزار نمايند.

 

اهداف كنگره:

-شناسايي كاستي هاي قوانين و مقررات موجود در حوزه پدافند غيرعامل
-راهبردها و سياست ها در حوزه دفاع غيرعامل
-نقد و بررسي قوانين و مقررات در حوزه پدافند غيرعامل
-بررسي و ارزيابي قوانين پدافند غيرعامل در كشور هاي ديگر 

 

محورهاي كنگره:

نقد و بررسي قوانين و مقررات در پدافند غير عامل در حوزه هاي :
-پدافند عمومي و آمادگي
-پدافند زيستي
-پدافند كالبدي
-پدافند سايبري
-پدافند اقتصادي
-پدافند شيميايي
-پدافند پرتوي
-پدافند مردم محور
-پدافند در امور فني و مهندسي
-پدافند در حوزه انرژي
-پدافند معماري پايدار

كاستي هاي موجود در قوانين و مقررات پدافند غير عامل در حوزه هاي:
-پدافند زيستي
-پدافند كالبدي
-پدافند سايبري
-پدافند اقتصادي
-پدافند شيميايي
-پدافند پرتوي
-پدافند مردم محور
-پدافند در امور فني و مهندسي
-پدافند در حوزه انرژي
-پدافند معماري پايدار

بررسي و ارزيابي قوانين پدافند غير عامل در كشور هاي ديگر

 

 

نظرات