دومین کنفرانس ملی انرژی و توسعه پایدار

دومین کنفرانس ملی انرژی و توسعه پایدار

دومين كنفرانس ملي انرژي و توسعه پايدار كه به همت معاونت پژوهش و فناوري و دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان و با همكاري پژوهشگاه نيرو، پژوهشگاه استاندارد ايران، شركت نفت استان قزوين، شركت گاز استان قزوين، شركت توزيع نيروي برق استان قزوين، نظام مهندسي ساختمان استان قزوين و شركت بهره برداري نيروگاه طرشت برگزار مي­شود.

 

محورهاي كنفرانس:

-انرژي هاي تجديدپذير
-تحليل و بهينه سازي سيستم هاي انرژي
-اقتصاد و انرژي
-انرژي و حمل و نقل
-انرژي و ساختمان
-سيستم هاي توليد انرژي
-تكنولوژي سوخت هاي جايگزين
-انرژي و توسعه پايدار
-ذخيره سازي انرژي
-محيط زيست، تغيير اقليم و بازيافت
-استاندارد و مديريت انرژي

نظرات