هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران

هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران

امروزه يكي از نمادهاي توسعه همه جانبه و پويايي اقتصاد يك كشور، گسترش راه ها و صنعت راهسازي مي باشد. با توجه به پهناور بودن كشور، وجود راه هاي ارتباطي فراوان و همچنين گسترش شهرسازي و شهرنشيني طي سال هاي اخير، لزوم بهره گيري از تكنولوژي هاي نوين در صنعت راه سازي، توليد و اجراي آسفالت و نيز قير به عنوان ماده پايه اوليه اين صنعت ضروري به نظر مي رسد. 
باتوجه به وجود سازمان ها، نهادها و شركت هاي گوناگون متخصص در اين زمينه، صنعت قيروآسفالت مي-تواند هرچه افزون تر در جهت پيشرفت راه و راه سازي ايران و چه بسا صدور دانش فني آن به ساير كشورها گام بردارد.
به  همين منظور و در جهت گردهمايي و تبادل نظر تمامي متوليان، متخصصان و نخبگان صنعت قير و آسفالت كشور، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در نظر دارد هفتمين همايش ملي و نمايشگاه قير و آسفالت ايران رادر تاريخ 24 الي 26 آذر ماه سال جاري در محل اين مركز و با همكاري معاونت فني و عمراني شهرداري تهران، شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك و موسسه فرهنگي نشرفن برگزار نمايد.
همايش پيشين : ششمين همايش ملي قير و آسفالت ايران و نمايشگاه قير، آسفالت و ماشين آلات وابسته، در تاريخ 27 الي 29آبان ماه سال 93 با همكاري معاونت فني و عمراني شهرداري تهران، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و موسسه فرهنگي نشرفن برگزار گرديد.
اين دوره از همايش كه با استقبال گسترده متخصصان، دست اندركاران و شركت هاي مطرح در اين عرصه برگزار گرديد، زمينه تعاملات علمي و حرفه اي فراوان و نيز بسترهاي بازاريابي موفق را به طور گسترده فراهم آورد.

 

محورهاي همايش:

-قيرهاي اصلاح شده
-قيرهاي امولوسيوني
-توليد و مصرف قير بر اساس طبقه بنديPG
-مصالح سنگي و مباحث توليد و كاربرد
-طرح مخلوط هاي آسفالتي (مارشال، ويم، سوپرپيو و ...)
-آسفالت هاي حفاظتي
-روش هاي نوين توليد، پخش و تراكم لايه هاي روسازي
-آسفالت هاي ويژه (آسفالت متخلخل، آسفالت با استخوان بندي سنگ دانه اي و ...)
-آزمايش هاي عملكردي مخلوط هاي آسفالتي (مدول برجهندگي، مدولديناميكي، آزمايش هاي خزش، خستگي و شيار افتادگي جاي چرخ و ...)
-تثبيت لايه هاي روسازي (اساس، زيراساس) و بستر با استفاده از مواد سيماني و ساير افزودني ها
-آزمايش هاي غيرمخرب روسازي (GPR، FWD و ...)
-بازيافت آسفالت
-رويه هاي مركب
-تحليل و طراحي روسازي آسفالتي
-عمليات نگهداري و بهسازي روسازي (درزگيري، لكه گيري، روكش و ...)
-سيستم هاي مديريت روسازي
-محيط زيست و توسعه پايدار در فرآيند توليد و استفاده از آسفالت
-كنترل كيفيت و تضمين كيفيت در پروژه هاي آسفالتي
-نظام فني و اجرايي آسفالت

نظرات