پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم

پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم

موضوع تغيير اقليم و آثار آن از جمله مهم‌ترين چالش‌هاي پيش رو در عصر حاضر است. نقش تغييرات اقليمي در تمامي حوزه‌ها از جمله بهداشت و سلامت، كشاورزي، مديريت منابع آب، حمل‌ونقل و غيره بيش از پيش حائز اهميت مي‌باشد. وقوع پديده‌هاي حدي از جمله امواج گرمايي، خشكسالي، طوفان‌هاي گردوخاك از مهم‌ترين آثار تغييراقليم در منطقه است. از اينرو ضرورت به روز رساني اطلاعات و دانش اقليم‌شناسي همواره محسوس مي‌باشد و سازمان هواشناسي كشور با اين هدف، برگزاري كنفرانس منطقه‌اي تغييراقليم را از سال‌هاي پيش در دستور كار خود قرار داده است.
اولين كنفرانس منطقه‌اي تغييراقليم در سال 1375 در تهران و با هدف عموميت دادن بحث تغييراقليم و جمع‌آوري نظرهاي كارشناسي در اين زمينه برگزار شد. سپس دومين دوره آن در سال 1383  و با طرح مسئله تغييرات آب وهوا و بررسي علل، اثرات و مقابله با اين پديده در تهران تشكيل گرديد. سومين كنفرانس منطقه‌اي و اولين كنفرانس ملي تغييراقليم به صورت مشترك و با همكاري دانشگاه اصفهان در سال 1386 و در شهر اصفهان پيگيري شد و اطلاعات علمي بين كارشناسان كشورهاي مختلف در خصوص ابعاد تغييراقليم و اثرات آن در دنيا به بحث و بررسي گذاشته شد. در سال 1389 نيز چهارمين دوره اين كنفرانس منطقه‌اي در تهران با اهداف دستيابي به آخرين يافته‌هاي علمي، شناخت و آگاهي از فناوري نوين، آگاهي از اثرات متقابل اقليم و انسان در زمينه‌هاي كاربردي با موفقيت برگزار شد.
در همين راستا بر آنيم تا "پنجمين كنفرانس منطقه‌اي تغييراقليم را در روزهاي 5 و 6 بهمن‌ماه سال 1394" با هدف بحث و تبادل نظر در خصوص خشكسالي، بحران‌هاي زيست‌محيطي، بحران آب و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي آن، كه از مهم‌ترين پيامدهاي تغييراقليم در دهه اخير در كشورمان مي‌باشد، برگزار نماييم و از تجربيات بين‌المللي، منطقه‌اي و ملي كه توسط محققين عرصه‌هاي مرتبط با تغييراقليم ارائه مي‌شود بهره گيريم.

 

اهداف كنفرانس:

-تجربه و دانش موجود در حوزه مختلف و مرتبط با تغيير اقليم در سطح ملي و منطقه‌اي به اشتراك گذاشته شود.
-با معرفي چالش‌هاي پيش رو در خصوص موضوع تغيير اقليم، در بهبود برنامه راهبردي كشور مشاركت گردد.
-راهكارهايي براي كاهش ميزان خسارت ناشي از تغيير اقليم ارائه شود.  
-اثرات متقابل اقليم و انسان در حوزه‌هاي مختلف از جمله سلامت، كشاورزي، آب، انرژي، حمل‌ونقل، محيط‌زيست و غيره در كشور شناسايي گردد.  
-توجه تصميم‌گيران كلان كشور را به موضوع تغيير اقليم و تبعات آن جلب شود.  
-برخي از روش‌هاي سازگاري با تغيير اقليم، پيامدهاي زيان‌بار و مخاطره‌آميز آن در مقياس ملي و منطقه‌اي معرفي شوند.
-بر آموزش عامه مردم با توجه بر نقش رسانه‌ها تاكيد گردد.

 

محورهاي كنفرانس:

پايش و پيش‌آگاهي تغييراقليم
-مدل‌هاي پيش‌بيني اقليمي (ديناميكي، آماري و ...)
-مدل‌سازي پيش‌بيني تغييرات اقليمي
-ديدباني و پايش اقليم و خدمات اقليمي
-ناهنجاري‌هاي اقليمي
-گازهاي گلخانه‌اي
- تغييراقليم و تغييرپذيري اقليمي
-تغييراقليم و فن‌آوري‌هاي نوين

اثر تغييراقليم و آسيب‌پذيري
-تغييراقليم، كشاورزي و منابع طبيعي
-تغييراقليم و منابع آب
-تغييراقليم و محيط‌زيست (خاك، حيات وحش، آلودگي هوا، خشك شدن درياچه‌ها، تالاب‌ها و رودخانه‌هاي دائمي و ...)
-تغييراقليم، منابع انرژي و مصرف آن
-تغييراقليم، سلامت و آسايش انسان
-تغييراقليم و حمل‌ونقل (زميني، دريايي و هوايي)
-تغييراقليم و اثرات اقتصادي و اجتماعي
-تغييراقليم و مخاطرات طبيعي (خشكسالي، توفان‌هاي گرد و خاك، ريزگردها، سيل و  ...)
-تغييراقليم و توسعه پايدار
-تغييراقليم و جوامع آسيب‌پذير
-تغييراقليم و اثرات آن بر صنعت بيمه
-تغييراقليم و اثرات آن بر صنعت گردشگري
-اثرات تغييراقليم بر جامعه (تغيير سبك زندگي و الگوي رفتاري مردم، الگوي مصرف و تعاملات اجتماعي)

سازگاري و كاهش پيامدهاي زيانبار تغييراقليم
-فن‌آوري‌هاي نوين براي سازگاري با تغييراقليم
-انرژي‌هاي تجديدپذير و كاهش اثرات زيانبار تغييراقليم
-همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي
-افزايش كارآيي و صرفه‌جويي در مصرف سوخت‌هاي فسيلي
-اقتصاد كم كربن
-معماري نوين و كاهش پيامدهاي تغييراقليم
-فن‌آوري نوين در خدمت بازيافت منابع مصرف شده
-فن‌آوري نوين براي توسعه فضاي سبز و جنگل
-فن‌آوري نوين براي استفاده بهينه از منابع آب و انرژي
-آموزش و فرهنگ‌سازي روش‌هاي سازگاري با طبيعت و اقليم

 

نظرات