نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

نهمين كنفرانس "ماشين بينايي و پردازش تصوير" توسط دانشگاه شهيد بهشتي و انجمن علمي " بينائي ماشين و پردازش تصوير" در آبان ماه 1394 برگزار خواهد گرديد.

 

محورهاي كنفرانس:

-پردازش تصاوير پزشكي
-استفاده از دانش/محتوي در پردازش تصوير مانند حاشيه نويسي تصاوير و پردازش تصاوير اجتماعي
-الگوريتم هاي بينايي ماشين
-سخت‌افزارهاي بينايي ماشين و پردازش تصوير و ويديو
-شناسايي الگو و شي در تصاوير و ويديو
-واترماركينگ و نهان‌نگاري تصوير و ويديو
-تصويركاوي
-پردازش تصاوير و ويديوهاي رنگي
-تحليل و درك تصاوير و ويديو
-ثبت و دوخت تصاوير
-استفاده از محاسبات نرم در پردازش تصوير و ويديو و بينايي ماشين
-پردازش تصاوير ماهواره اي و چند طيفي
-بيومتريك و شناسايي فعاليت انسان
-تعيين كيفيت تصاوير و ويديو
-فشرده‌سازي تصوير و ويديو
-بازسازي و بهبود كيفيت تصاوير
-فيزيك نور و نحوه تشكيل تصوير
-پايگاه داده تصاوير، ذخيره و بازيابي
-محور ويژه:شناسائي كاراكتر هاي فارسي

 

نظرات