اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی

اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی

اهداف همايش:

-ايجاد بستري براي گردهمايي، ارائه و تبادل نظر در رابطه با نوآوريها و پژوهشهاي علمي در مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
-ارائه دستاوردهاي جديد علمي متخصصين دانشگاهي در دو بخش تئوري و كاربردي
-ارائه نظرات كاربران اعم از بخشهاي دولتي و تشكل‌هاي حرفه‌اي و صنفي و مهندسين مشاور نقشه و اطلاعات ‌مكاني
-اشاعه فرهنگ پژوهش در زمينه علوم مهندسي نقشه‌برداري

 

محورهاي همايش:


ژئودزي
-ژئودزي ماهواره اي (هندسي و جاذبي)
-ژئودزي فيزيكي
-ژئودزي ديناميك و رفتارسنجي
-هيدروگرافي
 
 فتوگرامتري
-كاربردهاي فتوگرامتري در حوزه هاي صنعتي، عمراني، پزشكي و ميراث فرهنگي
-استخراج هوشمند عوارض در حوزه هاي فتوگرامتري و سنجش از دور
-كاربرد هواپيماهاي بدون سرنشين ( UAV)  در مهندسي ژئوماتيك
-طراحي و كاليبراسيون سنجنده ها از ديدگاه ژئوماتيك
 
سنجش از دور
-سنجش از دور ابرطيفي و چند طيفي و كاربردهاي آنها در علوم زمين
-روشهاي نوين استخراج اطلاعات از داده هاي راداري
-پردازش و استخراج اطلاعات از داده هاي ليزر اسكنر
-طيف سنجي ميداني و كاربردهاي آن
 
سيستم اطلاعات مكاني
- تصميم گيري و برنامه ريزي مكاني
-فناوريها و كاربردهاي نوينGIS
-هوش محاسباتي و مدلسازي مكاني
-GIS  فراگستر، مشاركتي و داوطلبانه

نظرات