دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق

دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق

محورهاي همايش:

-الگوهاي نظري و مفاهيم اساسي عدالت در انديشه سياسي اسلام و غرب
-عدالت، دموكراسي و حقوق بشر
-نقش عدالت در تفسير قانون
-عدالت قضائي و دادرسي عادلانه
-توازن حقوق، قانون و عدالت
-اخلاق و آزادي در پرتو عدالت اخلاقي
-عدالت و پيشرفت در دولت ديني
-و ساير موضوعات مرتبط

نظرات