نخستین همایش ملی مهندسی صنایع

نخستین همایش ملی مهندسی صنایع

 

محورهاي همايش:

- لجستيك، مديريت زنجيره تامين و برنامه ريزي حمل و نقل
- داده كاوي و يادگيري ماشين
- مديريت توليد و عمليات
- تحقيق در عمليات و الگوريتم هاي بهينه سازي 
- مديريت و كنترل كيفيت
- مديريت دانش و انتقال تكنولوژي
- سيستم هاي ساخت و توليد پيشرفته
- مدل هاي احتمالي و سيستم هاي صف
- مهندسي فاكتورهاي انساني
-و....

 

نظرات