همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری

همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری

محورهاي همايش:

- مباحث نظري، قوانين و بستر حقوقي در حوزه امنيت محيط­ هاي شهري
- روش­ هاي مديريت مشاركتي در تامين امنيت شهري
- نگرش اسلام به موضوع پيشگيري از وقوع جرم در محيط­ هاي شهري
- روش­ هاي تحقق امنيت در شهرهاي ايراني – اسلامي
- جنسيت و فرهنگ در امنيت شهري
- مديريت و فناوري­ هاي نوين در ارتقاء امنيت شهري
- راهكارهاي طراحي جهت دستيابي به محيط­ هاي امن شهري
- روش­هاي سرمايه­ گذاري در حوزه امنيت شهري
- امنيت شهري و توسعه گردشگري
- آينده­ پژوهي وقوع جرم در محيط­هاي شهري
- توسعه پايدار و كاهش جرم در محيط‌هاي شهري

نظرات