اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

شركت پيشگامان پژوهش هاي نوين در نظر دارد با مشاركت دانشگاه علوم نوين كشور بوسني و هرزگوين ((University of Modern Sciences، شهرداري كلانشهر رشت، شركت شهركهاي صنعتي استان گيلان و دانشگاه فني و حرفه اي ميرزاكوچك صومعه سرا؛ و نيز با همكاري و حمايت دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهاي علمي و تحقيقاتي كشور، «اولين كنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم» را در تاريخ دوم دي ماه 1394 در شهر رشت برگزار نمايد.

 

محورهاي اصلي همايش:

- حسابداري

-مديريت

كسب و كار

نظرات