کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی

کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی

كنفرانس بين المللي علوم انساني، روانشناسي و علوم اجتماعي در 27 آبان ماه سال جاري در تهران برگزار خواهد شد.

 

محورهاي كنفرانس:

-علوم رفتاري در مديريت
-روانشناسي
-علوم اجتماعي
-علوم سياسي
-روانشناسي باليني
-روانشناسي اجتماعي
-روانشناسي عمومي
-علوم تربيتي
-حقوق بين الملل

نظرات