دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

محورهاي كنفرانس:

-مديريت عمومي
-مديريت كيفيت ، بهره وري و تعالي سازماني
-خلاقيت ، نوآوري و كارآفريني
-مديريت توليد ، فرآيند و عمليات
-توسعه اقتصادي، توليد و مديريت مالي
-مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات ، نوين
-مديريت استراتژيك
-مديريت منابع انساني و رفتارسازماني
-مديريت تكنولوژي ، تحقيق و توسعه
-مديريت بازار
-مديريت آينده پژوهي
-مديريت پروژه
-اقتصاد خرد
-اقتصاد كلان
-اقتصاد سنجي
-رشد اقتصادي
-نظام هاي اقتصادي
-اقتصاد توسعه
-اقتصاد كشاورزي
-برنامه ريزي اقتصادي
-اقتصاد شهري
-اقتصاد انرژي
-مديريت مالي
-سرمايه گذاري
-رفتار سازماني
-علوم رفتاري در مديريت
-مباحث نوين در حسابداري
-اخلاق در حسابداري و حسابرسي
-حسابداري مديريت و كاهش قيمت بهاي تمام‌شده
-شناسايي، ارزش‏گذاري، سنجش و حسابداري سرمايه فكري
-بازار سرمايه، شفافيت و حسابداري
-حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري
-حسابداري و فناوري اطلاعات
-مديريت مهاجرت هاي بين المللي

نظرات