دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری

دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری

محورهاي كنفرانس:

-مهندسي عمران
- عمران و توسعه پايدار شهري
- مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران
-مهندسي ساخت و ارزيابي پروژه هاي عمراني
- فناوريهاي نوين در ساخت و ساز شهري
-مديريت بحران
-اقليم، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي
-مهندسي زلزله، سازه و ژئوتكنيك
- مهندسي تخريب در صنعت ساختمان
- مهندسي معماري و مديريت شهري
- معماري، فرهنگ و مديريت شهري
-معماري و محيط زيست
- مهندسي معماري و توسعه پايدار
-آينده معماري و طراحي شهري در ايران
- معماري و توسعه
- معماري و ساختمان آينده
- معماري و سازه
- معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي
- معماري داخلي و دكوراسيون
- تازه هاي معماري
-محيط زيست شهري
-گردشگري و محيط زيست
-توسعه پايدار و شهر اسلامي
-مسكن ايراني – اسلامي

 

نظرات