اولین کنفرانس توسعه پایدار شهرستان بوکان

اولین کنفرانس توسعه پایدار شهرستان بوکان

اولين كنفرانس توسعه پايداري شهرستان بوكان در تاريخ30مهر ۱۳۹۴ توسط فرمانداري شهرستان بوكان برگزار مي شود.

 

محورهاي همايش:

-اقتصاد و شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري كشاورزي و محيط زيست
-صنعت دام و طيور منابع آب
-ميراث فرهنگي و گردشگري
-برنامه ريزي شهري و روستايي
-رويكردهاي جامعه شناختي

نظرات