سمینار ملی بتن­ های سازگار با محیط زیست

سمینار ملی بتن­ های سازگار با محیط زیست

محورهاي سمينار:

-كامپوزيت هاي سيماني سازگار با محيط زيست
-مصالح بازيافتي
-توسعه پايدار صنعت بتن
-بتن­هاي ويژه سبز
-مديريت زائدات در صنعت بتن
-پروژ­ه­هاي اجرايي مرتبط

نظرات